BrokerTarieven

Definities

In deze privacy statement worden volgende definities gebruikt:

 • Nasam / Brokertarieven: de gebruiker van deze statement. Nasam gevestigd aan Lage Vlier 36 te Brecht, België met ondernemingsnummer 0870.058.029;
 • Bezoeker: de bezoekers van deze website;
 • Aanvrager: de bezoeker die via de website een aanvraag indient door zijn/haar gegevens invult om zo een gratis informatiepakket te bekomen van de broker of brokers naar hun eigen keuze;
 • Website: de website BrokerTarieven.nl waarvan Nasam eigenaar is.

Persoonsgegevens

Nasam is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Nasam volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. (GDPR).

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

NasamLage Vlier 362960 BrechtBE0870.058.029

Nasam doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd confidentieel zal worden behandeld en enkel zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Doeleinden van de verwerking

Nasam verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens van de aanvrager:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • datum van aanvraag

Bovenstaande gegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

 1. het leveren van online diensten, namelijk het doorsturen van de aanvraag voor het gratis informatiepakket naar de brokers gekozen door de aanvrager. Enkel brokers die ook voldoen aan de GDPR wetgeving wordt mee gewerkt.
 2. het sturen van eerste opvolgmail om te zien of de aanvrager alles naar wens heeft gekregen
 3. het sturen van een tweede opvolgmail met de vrijblijvende vraag of de aanvrager wil delen of hij overgeschakeld is naar een nieuwe broker en/of wat daarbij de motivatie was.
 4. om eventueel te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving.

Naast bovenstaande gegevens verzamelt Nasam ook volgende gegevens:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
 • Gegevens over uw handelsgedrag
 • Gegevens over uw tevredenheid over uw huidige broker

Bovenstaande gegevens worden steeds anoniem verzameld en zijn niet te koppelen aan de persoonsgegevens van een aanvrager.

Deze gegevens worden verzameld om de dienstverlening van Nasam en de website BrokerTarieven te verbeteren, alsook om marktstudies te publiceren over de brokers en het handelsgedrag.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard:

Nasam streeft er naar persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar te bewaren. Echter gebeurt het anonimiseren van de gegevens niet na een vaste periode. Wij bewaren voor controle doeleinden steeds de 500 laatste aanvragen, waarna de oudere worden geanonimiseerd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Digitale Nieuwsbrieven

U heeft op deze website ook de mogelijkheid om in te schrijven op onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven welke marktnieuws, nieuws over de brokers of commerciële communicati kn bevatten worden enkel verstuurd naar aanvragers of bezoekers van onze website die daarvoor uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Nasam.

Bij het aanvragen van een gratis informatiepakket heeft de aanvrager niet automatisch hiermee ingestemd. Nasam gelooft dat de nieuwsbrief en de informatie aanvraag gescheiden dienen te blijven. De aanvrager krijgt later de kans via één van de twee opvolgmails in te schrijven op deze nieuwsbrief of de nieuwsbrief van onze zustersite BeursLoper.com

De ontvanger van de nieuwsbrief kan zijn of haar toestemming tot het versturen van de nieuwsbrief ten allen tijde intrekken door op de link “unsubscribe of uitschrijven” te klikken welke onderaan elke mail te vinden is, of via een aanvraag per mail naar support@brokertarieven.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Vermits er slechts een éénmalige dienstverlening is, is het overdragen van gegevens niet van toepassing.

Dit verzoek tot verwijdering, aanpassing of inzicht kan u richten aan support@brokertarieven.nl. Voor het inzicht of aanpassing dient u de email te gebruiken welke u ook in uw aanvraag hebt gebruikt. Indien u niet met die mail kan sturen zullen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Transactiekosten
icon icon-inverse
€2 +0,03% op aandelen uit Nederland/België
 • demo transactiekosten1
 • demo transactiekosten2
 • demo transactiekosten3
Servicekosten
icon icon-inverse
Geen servicekosten
Fondkosten
icon icon-inverse
0,20% voor Euronext Fund Services en niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen (SET)
Valutakosten
icon icon-inverse
€10 + 0,02% voor handmatige transactie; 0,10% via Auto FX trader
Commissie
icon icon-inverse
Geen commissie
Spreads
icon icon-inverse
Verschilt per beurs
 • demo Kosten live koersinformatie1
 • demo Kosten live koersinformatie2
 • demo Kosten live koersinformatie3
Live koersinformatie
icon icon-inverse
Extra kosten
icon icon-inverse
 1. Periodieke kosten
 2. Telefonische order
 3. Inactiviteitkosten etcetera...
  Gebaseerd op transactie- en valutakosten ten opzichte van beleggings- en analysemogelijkheden
 • demo Alle extra kosten1
 • demo Alle extra kosten2
 • demo Alle extra kosten3

De specifieke kosten van DEGIRO

Bedrijfsgegevens RDS
2017
2018
2019
2020
Aantal werknemers
86.000
82.000
83.000
87.000
Aantal uitstaande aandelen (x1000)
8.342.620
8.217.380
7.881.190
7.795.600

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Nasam zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken tenzij aan de door de aanvrager gekozen broker, waar u als aanvrager uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of:

 • In het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
 • Ter bescherming van de rechten of het eigendom van Nasam
 • Ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
 • Bij verdenking van fraude of illegale activiteiten

De door Nasam ingeschakelde gegevensverwerkers zoals deze van de digitale nieuwsbrief en hosting worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Dit privacy statement werd het laatst aangepast op 25 mei 2018

Bedrijfsgegevens RDS
2017
2018
2019
2020
Aantal werknemers
86.000
82.000
83.000
87.000
Aantal uitstaande aandelen (x1000)
8.342.620
8.217.380
7.881.190
7.795.600

Ben jij klaar om de beleggingswereld in te stappen of
op zoek naar een additionele of vervangende broker