BrokerTarieven

Dividend: wat is het?

Dividend is wat de aandeelhouders van een bedrijf krijgen uitgekeerd, zonder hun aandelen te hoeven verkopen. Veel beursgenoteerde ondernemingen (zoals Shell en Unilever) en beleggingsfondsen gebruiken dividend om hun winst na belastingen uit te keren aan de beleggers. Dividend wordt ook gezien als passief inkomen en is een populair beleggingsinstrument.

Twee beleggingsstrategieën bij dividendaandelen: dividendgroei en hoog dividendrendement

Er zijn twee primaire beleggingsstrategieën voor dividendaandelen: dividendgroei of een hoog dividendrendement. Net als bij een normaal aandeel, waarbij wordt gefocust op groeiende winst, verwijst de dividendgroei naar een trend van toenemende dividenden. Dit zijn vaak aandelen van gevestigde bedrijven met een goede ‘track record’.

Aandelen met een hoog dividendrendement daarentegen kunnen wel of niet regelmatig hun dividendbedragen verhogen, maar ze betalen al dividend uit tegen een tarief dat hoger ligt dan het marktgemiddelde. In België worden aandelen met een hoog dividendrendement ‘goedehuisvaderaandelen’ genoemd.

DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Hoe wordt het dividend bepaald?

De raad van bestuur doet een voorstel voor het dividend. Dit moet dan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd. Het dividend wordt meestal berekend op basis van de winst of cashflow, maar niet altijd. 

Het totale bedrag wordt dan bepaald en gedeeld door het aantal aandelen. Meestal wordt dit bedrag ofwel per kwartaal, ofwel per jaar, rechtstreeks aan de belegger overgemaakt. Als u dividend ontvangt, moet u hierover dividendbelasting betalen. In Nederland komt dit neer op 15% en in België is dit 30%. 

Daarnaast betaalt u als belegger bronbelasting (elk land int deze belasting, en deze van België en Nederland komt daar nog bovenop). Er zijn dubbele belastingverdragen om deze bronbelasting te verlagen. Soms keren bedrijven dividend door middel van nieuwe aandelen of een herinvesteringsprogramma, waarbij beleggers met korting extra aandelen kunnen kopen.

Waarom zou u beleggen in dividendaandelen?

Een van de redenen waarom mensen beleggen in dividendaandelen is dat ze over het algemeen als veiliger worden gezien dan andere aandelen. Beleggers krijgen regelmatig geld uitgekeerd, zonder actief te hoeven letten op de fluctuaties van de koers. 

Net als andere aandelen zijn dividenden niet gegarandeerd, maar toch vertrouwen veel beleggers erop als bron van inkomsten. Veel dividendaandelen lijken inderdaad veilig en leveren al jarenlang jaarlijks dividend op.

Wat voor dividendaandelen zijn er?

De meeste bedrijven die dividend uitkeren zijn gevestigde bedrijven met een goede reputatie. Deze large-cap bedrijven hoeven hun inkomsten niet te herinvesteren in het bedrijf, in tegenstelling tot middelgrote of startende bedrijven. 

Bedrijven die hoge dividenden uitkeren bevinden zich voornamelijk in de volgende industrieën:

  • Telecommunicatie
  • Financiële instellingen
  • Utilities
  • Gezondheidszorg
  • Nutsbedrijven
  • Consumentengoederen

Soorten dividenden

Alle dividenden komen uit dezelfde bron: de bedrijfswinst. Maar er zijn verschillende soorten dividendaandelen:

  • Gewone dividenden: deze worden betaald aan de eigenaars van gewonde aandelen van het bedrijf. Het bedrag kan fluctueren per kwartaal, of wanneer er wordt uitgekeerd. Het bedrijf heeft er belang bij om deze te laten stijgen.
  • Preferente aandelen: deze hebben een vast dividend, dat niet stijgt en ook niet daalt. Ze zijn relatief veiliger en hebben een hoge rating. Als u preferente aandelen bezit, bent u mede eigenaar van het bedrijf, net als bij gewone aandelen. U heeft voorrang op gewone aandeelhouders bij het uitkeren van winst en eveneens op eventuele uitbetaling wanneer het bedrijf in financiële moeilijkheden komt.
  • Speciale dividenden: soms geven bedrijven een speciaal dividend uit aan gewone aandeelhouders. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een meevaller heeft. Dit dividend is eenmalig.

Lees hier meer over de inningskosten en belastingen over dividenden.

Andere tips voor u als belegger:

Ben jij klaar om de beleggingswereld in te stappen of
op zoek naar een additionele of vervangende broker?