BrokerTarieven

Een broker: wat is het?

U wilt beleggen? Mooi zo, maar dan heeft u een broker nodig, een financieel tussenpersoon waarlangs u uw orders kan doorgeven. 

Als particulier kan u immers niet even aankloppen bij Euronext of de New York Stock Exchange op Wall Street. Hen een mailtje sturen of een belletje doen zal ook niet het gewenste effect hebben…

Neen, beleggen doet u via een tussenpersoon. Neem die ‘persoon’ niet te letterlijk, dit is meestal een (financiële) instelling. Die bemiddelaar heeft dan liefst zo veel mogelijk connecties met zo veel mogelijk markten, beurzen, enz. en deze kan er dan uw orders doorgeven. 

Een beetje geschiedenis

Voor het digitale tijdperk gebeurde de handel letterlijk op de beursvloer. Als uw bemiddelaar de bank ING was, dan stuurde deze laatste haar mannetjes uit om ter plekke de beste orderexecuties voor de klanten te verzilveren. Koop- en verkooporders werden er aan de standjes van verschillende effecten geroepen en de luidste (of deze met de langste arm) trok aan het langste eind. 

Zo’n fysieke beurshandel, (la criée op z’n Frans) komt nagenoeg niet meer voor. De beursvloeren zijn grotendeels virtueel geworden. Uiteraard hebben de bedrijven nog hun kantoren en oude vloeren waar administratie, controle en marketing rond beursgangen, noteringen, volumes, orders, enz. worden verricht. De beursvloer wordt ook nog gebruikt om per traditie de bel of de gong te luiden bij opening van de markt bijvoorbeeld. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq was trouwens de eerste die de fysieke roephandel volledige aan kant schoof. Grote broer NYSE houdt nog een kleine fysieke handel in leven als nostalgische herinnering aan een eigenlijk niet zo ver verleden. 

DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

De banken moesten zich dus niet meer naar de verschillende beurzen begeven en konden digitaal contact maken met de verschillende beurzen wereldwijd, wat de mogelijkheden ook sterk vergrootte. Klanten konden nog steeds hun orders telefonisch doorgeven aan hun lokale bankkantoor of even langsgaan. Echter, die digitale evolutie zorgde er logischerwijze ook voor dat klanten ook via hun computer orders konden doorgeven op het platform van hun bank. Online beleggen was geboren. Snel, transparant, wat eerlijker en kostenbesparend. 

Er ontstonden op gebied van beleggen al snel uitsluitend online beleggingsbanken of online brokers. Zij hadden geen fysieke kantoren meer en konden die lagere kosten doorrekenen aan de klanten/beleggers. Op die manier is beleggen snel gedemocratiseerd. Een heel goede zaak, tenminste wanneer het op basis van een degelijke financiële educatie gebeurt. 

Soorten brokers

Een broker is dus een financieel tussenpersoon in de ruime zin van het woord. In enge zin slaat het op de online makelaars. 

Zo’n financieel tussenpersoon kan een beleggingsadviseur zijn, een grootbank, een online broker, een institutionele broker voor niet-particuliere klanten, enz.

Online brokers kennen al decennia een snelle opmars vanwege de nieuwe generaties die meer met de informatisering overweg kunnen, het gebruiksgemak en de lage kosten. Enkele voorbeelden zijn BinckBank, Keytrade Bank, LYNX, DEGIRO, SaxoBank, Bolero of TradersOnly. Op deze website kan u trouwens die verschillende spelers vergelijken. Onderin dit artikel leg ik ook uit waarop u kan letten als u zelf een beursmakelaar wil uitkiezen via een vergelijkende studie. 

Platforms brokers

Op het platform van een online broker kan u, uiteraard, uw orders invoeren, de uitgevoerde transacties natrekken en de rekening opvolgen. Dit zijn de minimale basisfuncties.  

Het aanmaken van uw account neemt meestal niet al te veel tijd in beslag. Vaak wordt daarbij de elektronische identiteitskaart gebruikt en krijgt u initiële paswoorden en/of een digipass per post toegestuurd. 

Daarnaast zijn die makelaars verplicht, vanuit de Europese regelgeving (Mifid) die bedoeld is ter bescherming van de consument, de nieuwe klant enkele vragen voor te leggen om de expertise en kennis na te gaan. U zal slechts effecten kunnen verhandelen, zeker de meer complexe, indien u deze vragenlijst doorloopt. 

In principe gaat de service van een broker verder dan de basiszaken hierboven, maar daarbij zijn grote verschillen op te merken.  

Aanbieders vergelijken

Bij het vergelijken van de verschillende makelaars is het belangrijk uzelf te kennen, uw ervaring en kennis in te schatten en te weten wat uw doelstellingen zijn. Enkel dan kan u een passende broker uitkiezen. 

U moet zich onder meer de volgende vragen stellen:

  • Heb ik veel hulp nodig bij het beleggen, onder de vorm van advies, hulplijnen, uitleg over de activaklassen, enz. of zoek ik een zogenaamde ‘Execution-only broker’? (Bij die laatste staat de broker in voor het uitvoeren van je orders en zijn de andere diensten minimaal, alsook de kosten normaal gezien.) 
  • Heb ik mijn eigen bronnen voor fundamentele en technische analyse of zoek ik deze tools ook in een brokerplatform? 
  • Beperk ik me tot Westerse aandelenmarkten of kijk ik ook in de richting van Azië, het Midden-Oosten, enz.? 
  • Wil ik enkel beleggen in aandelen en bekende trackers of ben ik ook geïnteresseerd in complexere producten, hefboomproducten, enz.?

Hieronder enkele vergelijkingscriteria met wat extra uitleg.

  • Kosten
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Zeker niet het enige waarop u moet letten, maar de impact op uw portefeuille van de verschillende kosten is zeker iets om mee te nemen bij uw onderzoek! 

Hierbij gaat het niet enkel over de vanzelfsprekende transactiekosten, de commissie die gevraagd wordt door de makelaar bij elke koop en verkoop. Deze kunnen trouwens variëren van enkele euro’s tot enkele tientallen euro’s voor een order van 2.000 euro. De transactiekost kan berekend worden via een vast bedrag. Een order tot 2.500 euro aan een tarief van 7,50 euro, daarna 15 euro, enz. Een andere methode is via een percentage. 0,30 procent over het transactiebedrag bijvoorbeeld. Of een combinatie van beide. 

Verder zijn er vaak vaste kosten verbonden aan een brokeraccount. Sommige instellingen, vooral diegene met een uitgebreide service en vele tools, voeren bijvoorbeeld een service fee of bewaarloon/regeltarief in. Bij het eerste wordt u een kost aangerekend voor het bezit van een account, bij het tweede voor het bezit van effecten op uw rekening, al dan niet per regel. Het motief van de broker is hier de vaste kost die zij sowieso hebben voor het onderhoud van hun activiteiten en hun platform. Vele spelers zullen echter zo’n kosten vermijden aangezien het concurrentieel een nefaste maatregel kan zijn. 

Let ook op voor extra tarieven als u gebruik maakt van speciale diensten. Zo kan u bijbetalen als u real time koersen wil op bepaalde markten die niet tot de basisdienstverlening behoren. Soms zullen brokers ook kosten in rekening brengen voor de inning van dividenden, zeker als het om dividenden in aandelen gaat. Andere corporate actions als stocksplits, kapitaalverhogingen met voorkeurrechten, enz. kunnen ook iets kosten aan de belegger. Het moet gezegd zijn dat zulke kosten vooral voorkomen bij de goedkopere brokers die dit minder doorrekenen in hun andere commissies. 

Als u met geleend geld wil beleggen, margin trading, zal u ook moeten letten op de debetrente die de broker aanrekent. Wees conservatief op dit gebied, breng uzelf niet in gevaar!

We merken ook op dat sommige brokers een jaarlijkse kost aanrekenen voor het gebruik van bepaalde beurzen. Indien u effecten op die beurzen bezit of in portefeuille heeft gehad gedurende het desbetreffende jaar kan u plots die kost zien verschijnen op uw borderel. 

Grote verschillen tussen makelaars zien we ten slotte bij de inschrijving voor aandeelhoudersvergaderingen. Sommige banken bieden deze dienst gratis aan, andere rekenen een administratieve kost. 

Enerzijds hebben we dus de kosten die van de broker uitgaan (en eigenlijk ook de beurs en custodian die de effecten bewaart, zij worden immers betaald door de broker welke het op zijn beurt aan haar klanten doorrekent). 

Anderzijds zijn er de taksen. Op uitgekeerde dividenden bijvoorbeeld is een roerende voorheffing verschuldigd. Soms zelfs een dubbele belasting bij buitenlandse dividenden, eerst bronbelasting voor het land waar het bedrijf is gevestigd, nadien nog aan het land van de belegger. In België zijn nog enkele andere belastingen van toepassing, zo is er de beurstaks op elke verrichting, meestal van 0,35 procent maar bijvoorbeeld 0,12 procent voor obligaties. Bij emissies van nieuwe aandelen is geen beurstaks verschuldigd. Tot hier wat belastingen betreft, want dit heeft eigenlijk niets te maken met een vergelijking tussen brokers. 

  • Aanbod

Wel weer belangrijk bij het uitkiezen van een beursmakelaar is het aanbod van de verschillende partijen. Kan u de gewenste transacties doen met de broker van uw keuze? 

Dit aanbod kan sterk verschillen, en dit op twee manieren: geografisch (landen, regio’s) en producttypes. 

Een broker in België of Nederland zal standaard toegang bieden tot de belangrijkste West-Europese beurzen en Amerika en dit voor de grote aandelen en belangrijkste beursgenoteerde beleggingsfondsen en ETF’s

Naast deze basis, die het gros van de particuliere beleggingen uitmaakt, zijn er echter nog een pak andere interessante mogelijkheden. Maar dan moeten we gaan kijken wat de verschillende brokers aanbieden. 

DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Heeft de broker toegang tot China en andere emerging markets? Indien u uw portefeuille wil diversifiëren richting die markten moet u dat bekijken! Ook Oost-Europa, het Midden-Oosten, Scandinavië, Canada, Australië, enz. zijn beurzen die lang niet altijd tot de mogelijkheden behoren. 

Voor de meer gevorderde belegger zal het belangrijk zijn na te gaan of het mogelijk is in futures, warrants of opties te handelen. Dit wordt in de meeste gevallen wel aangeboden maar vaak maar voor een selectie aan onderliggende producten. Indien u hierin wat verder wil gaan kijkt u best eens extra rond bij de verschillende makelaars. 

Ten slotte verwijs ik nog naar de befaamde voor- en nabeurshandel op de Amerikaanse markten. In sommige gevallen kan het handig zijn hiervan gebruik te maken, maar dat zal niet bij alle brokers lukken. Weet wel dat de liquiditeit hier lager ligt en de volatiliteit dus hoger. 

  • Mogelijkheden orders

Als je een broker kiest en over wat meer beleggingservaring beschikt, zal je af en toe wat geavanceerdere orders willen inleggen in plaats van een markt- of limietorder. Kijk dan ook eens wat de broker hier aanbiedt. Eventueel kan je dat testen met een demo-account, indien de makelaar dat aanbiedt. Een stop loss order zal meestal ook wel tot de mogelijkheden behoren maar een trailing stop-loss, stop-limit of ‘fill or kill’ niet noodzakelijk. 

  • Informatie

Brokers bieden vaak heel wat extra informatie- en hulpbronnen. Een newsfeed voor bepaalde markten, educatie via filmpjes of artikels, enz. Een ervaren belegger die een ‘execution-only’ broker zoekt, zal hier allemaal niet veel aan hebben, maar voor anderen zal het een grote meerwaarde betekenen. 

  • Analyse en tools

Het volgende sluit deels aan op de ‘informatie’ aangeleverd door een broker. Het gaat echter over iets geavanceerdere service. Diensten die bovendien niet steeds voor iedereen relevant zijn. 

Technische analysetools bijvoorbeeld. Is een aandeel oververkocht (RSI-indicator)? Worden bepaalde steun- of weerstandniveaus bereikt? Breekt de koers boven het meerdaags voortschrijdend gemiddelde? Welke patronen of trends zijn waar te nemen in de koersgrafieken? Mensen die hierin wat meer onderlegd zijn kunnen de voordelen van technische analyse, om bijvoorbeeld instap- en uitstapmomenten te bepalen, gebruiken. Sommige instellingen zullen technische bevindingen echter meer kant-en-klaar in adviezen aanleveren. Via kleurcodes bijvoorbeeld. Rood= moment om uit te stappen. Geel= Blijven zitten. Groen= mogelijk interessant om te kopen.

Verder is er ook fundamentele analyse. Hoe is het bedrijf gewaardeerd aan de hand van concrete gegevens als boekwaarde, omzet en winst? Vaak zullen brokers zulke gegevens ook hapklaar op hun platform beschikbaar stellen. Ik raad echter wel aan deze gegevens zelf nog eens even na te trekken alvorens tot een beleggingsbeslissing over te gaan. De brokers, en de bedrijven die hen gegevens aanreiken, doen hun best maar in zulke grote databanken zijn niet altijd alle gegevens up-to-date. 

  • Helpdesk

Zeker voor de beginnende belegger is dit laatste van vrij groot belang. De helpdesk van de broker contacteren kan vaak op verschillende manieren (chat, telefoon, mail, enz.). Ga dit even na. Bij sommige brokers zal de helpdesk ook instaan voor bepaalde, minder frequente, corporate actions bij aandelen, zoals een IPO, een dividend in aandelen, enz.

Gratis is niet altijd wat het lijkt

Ik sluit dit artikel af met een waarschuwing. Tegenwoordig zijn er meer en meer brokers die ‘gratis beleggen’ aanbieden. In Amerika is ‘Robinhood’ bijvoorbeeld een fenomeen. 

Neem het woordje ‘gratis’ echter met een korreltje zout en ga nader bekijken wat erachter zit. Besef dat de broker ook haar inkomsten wil vergaren, en dat zullen ze uiteraard doen via hun klanten. Op één of andere manier zal je dus wel betalen. 

Hier kunnen brokers zeer creatief mee omgaan. Het is onmogelijk om één duidelijk manier van werken te benoemen, er zijn verschillende vindingrijke methodes. 

Soms zal er een jaarlijkse of maandelijkse service fee worden gevraagd, maar dat is nog een vrij transparante en eerlijk overkomende manier van werken. 

Een andere mogelijkheid is het plaatsen van reclame, wat op zich ook nog niet zo’n groot probleem hoeft te zijn. 

Minder transparant wordt het bijvoorbeeld met het uitlenen van effecten. De broker leent uw aandelen uit aan shortsellers die inspelen op een koersdaling. Die shorters moeten de aandelen later terug kunnen leveren, wat niet helemaal zonder gevaar is. Hier gebeuren zelden ongelukken mee, maar toch wel iets dat je zou mogen weten. 

Een andere methode is het verzamelen van data van de retailbeleggers en deze doorverkopen aan institutionele partijen. Nog een andere mogelijkheid is het doorverkopen van orders aan andere partijen die uw orders in hun voordeel gebruiken, waardoor u uiteindelijk niet de best mogelijke prijs krijgt.

DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Deel deze blog via:

Andere tips voor u als belegger:

Ben jij klaar om de beleggingswereld in te stappen of
op zoek naar een additionele of vervangende broker