BrokerTarieven

Het begrip EBIT

EBIT staat voor Earnings before interest and taxes, ofwel inkomsten voor aftrek van rente en belastingen. Het is een maatstaaf voor operationele winst voor aftrek van rente en belastingen.

  • Earnings = opbrengsten
  • Interest = rente
  • Taxes = belastingen

Wat is EBIT?

Investeerders gebruiken EBIT omdat het een beeld geeft van het succes van de kernactiviteiten van de onderneming, zonder dat hierbij fiscale gevolgen of kosten van kapitaalstructuur worden meegenomen. Kortom, EBIT laat zien of de bedrijfsactiviteiten en de ideeën die erachter zitten praktisch werken. Door op deze wijze de bedrijfsactiviteiten onder de loep te leggen kunnen investeerders inzicht krijgen in de gezondheid van een bedrijf en haar vermogen om schuldverplichtingen na te komen.

Verschil EBIT en EBITDA

Naast EBIT is er ook EBITDA, dat staat voor:

‘Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization’.

  • De ‘D’ staat voor ‘depreciation’ (waardeverminderingen).
  • De ‘A’ staat voor ‘amortization’ (afschrijvingen).

Met de EBITDA worden ook de afschrijvingen en waardeverminderingen uit het resultaat bekeken. EBITDA geeft dus mogelijk een nog beter beeld van de werkelijke operationele prestaties van een bedrijf dan de EBIT laat zien. Let op: EBITDA is echter makkelijk te manipuleren. Er worden soms zaken onder afschrijvingen geschaard die toch operationeel zijn. Op deze manier worden de cijfers opgekrikt.

DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

EBIT berekenen

Er zijn twee manieren om EBIT te berekenen, de directe methode en de indirecte methode.

EBIT formule (directe methode)

De EBIT-formule wordt berekend door de kosten van de verkochte goederen / diensten en de bedrijfskosten van de totale opbrengsten af te trekken.

EBIT =
+omzet
– aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
– diversen en diverse goederen
– bedrijfskosten

Deze EBIT-formule is de directe methode, omdat de totale opbrengsten worden aangepast aan de bijbehorende kosten. Er is met deze formule direct te zien wat er uit de winst wordt gehaald.

EBIT formule (indirecte methode)

Er is echter ook een indirecte methode welke gebruikt kan worden. Deze begint met de winst en trekt daar de belastingen en financiële kosten vanaf. Deze formule laat zien wat er weer moet worden toegevoegd aan het netto-inkomen.

EBIT = winst – belasting – financiële kosten.

Door met deze twee formules te werken bent u in staat om de ratio vanuit verschillende perspectieven te begrijpen. De eerste formule deelt een meer operationeel standpunt, terwijl de tweede formule meer een winstgevendheidsperspectief voor aan het einde van het jaar geeft.

Interpretatie van EBIT

Om de uitkomst van de EBIT te begrijpen is een benchmark met de industriestandaard noodzakelijk. Enkel kijken naar de bedrijfswinst van twee bedrijven is niet voldoende. Dat zegt namelijk nog niks over hoe goed deze bedrijven het doen in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde branche.

Daarnaast zijn ook de trends belangrijk. Hoe doet het bedrijf het in vergelijking met voorgaande jaren? Wat is de trend? De EBIT kan worden gebruikt voor diverse financiële ratio’s en berekeningen, waaronder dus de operationele winstmarge als ook de rentedekkingsratio. Als u de EBIT goed begrijpt, bent u beter in staat om ratio’s te analyseren.

Andere tips voor u als belegger:

Ben jij klaar om de beleggingswereld in te stappen of
op zoek naar een additionele of vervangende broker?