BrokerTarieven

Algemene Vergaderingen

Nu het seizoen van de algemene vergaderingen opnieuw begint helpen we u graag op weg.

Wat is een algemene vergadering precies?

Een AVA of Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt traditioneel plaats na de publicatie van de jaarcijfers en het jaarverslag, die laatste met naast financiële ook veel inhoudelijke gegevens, een jaaroverzicht van de prestaties en activiteiten van de onderneming.

Het is altijd interessant deze documenten eens door te nemen alvorens zich naar de bijeenkomsten te begeven. Ook presentaties worden normaal gezien op de Investor websites van de bedrijven gepubliceerd, zeer interessant om een overzichtelijk en bevattelijk beeld te krijgen van de activiteiten.

Aandeelhouders die deelnemen aan de Algemene Vergadering kunnen vragen stellen aan het management van het bedrijf, stemmen over zaken als het dividend, de benoeming van de bestuurders, goedkeuring jaarverslag, …

Bij Buitengewone Algemene Vergaderingen worden de statuten van de vennootschap gewijzigd. Zo kan een inkoop van eigen aandelen, een overname, een kapitaalsverhoging, … besproken worden.

DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Kosten bijwonen AVA

De bedrijven mogen zelf geen kosten aanrekenen aan hun aandeelhouders om de vergaderingen bij te wonen. Zelfs indien u maar één aandeeltje bezit heeft u het recht aan te schuiven, vragen te stellen en te stemmen.

Dit wil spijtig genoeg niet zeggen dat heel de aangelegenheid sowieso gratis is, het kan wel maar hangt van uw broker of bank af. Deze moet voor u een attest van aandeelhouderschap opstellen, met vermelding van het aantal aandelen en dus stemmen. Ofwel stuurt de broker dit door naar het bedrijf, anders moet u het zelf nog doen.  

Sommige makelaars zorgen gratis voor uw aandeelhoudersattest, zoals BinckBank, LYNX, TradersOnly, MeXeM, Deutsche Bank, ING, Rabobank.

Bij DEGIRO is er een groot verschil tussen Nederlandse en andere bedrijven. Voor die eerste vragen ze 10 euro, voor die tweede niet minder dan 100 euro.

In sommige gevallen bieden de brokers de dienst alleen aan voor bepaalde landen, die van de Euronext-beurzen bijvoorbeeld.

In het geval van MeDirect, SaxoBank en ProRealTime wordt de service helemaal niet aangeboden.

 
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Dividend

Eén van de bevoegdheden van de jaarvergaderingen betreft de goedkeuring van het dividend. Naar aanleiding van de jaarresultaten stelt de raad van bestuur een (slot)dividend voor. In de meeste gevallen wordt dit door de aandeelhouders gewoon goedgekeurd en in de weken daarop volgend uitgekeerd.

Onverwacht aandeelhoudersprotest is een zelden gezien fenomeen, al wordt er af en toe wel degelijk eens met de vuist op tafel geklopt. In de meeste gevallen kan het bestuur echter rekenen op een sterke basis aan ‘vertrouwelingen’ in het aandeelhouderschap naast een sterke versnippering aan kleinere aandeelhouders. Vaak zijn ze ook gewoon zelf belangrijke eigenaars natuurlijk.  

De aandeelhoudersvergaderingen kunnen plaatsvinden bij het bedrijf zelf of op een andere geschikte plek, zoals een hotel, een conferentiezaal, … Achteraf kan u vaak genieten van een hapje en een drankje of krijgt u een klein cadeautje mee naar huis. Aarzel dus zeker niet om hier en daar een vergadering bij te wonen van de ondernemingen in uw portefeuille.

Kosten vergelijken van de brokers doe je eenvoudig via onze online tool. Klik hier

Deel deze blog via:

Andere tips voor u als belegger:

Ben jij klaar om de beleggingswereld in te stappen of
op zoek naar een additionele of vervangende broker