BrokerTarieven

Gemiddeld rendement

Een verstandig belegger is altijd op de hoogte van huidige en verwachte economische ontwikkelingen, zodat zo goed mogelijk het gemiddeld rendement kan worden ingeschat. Wilt u weten wat u in 2020 en daarna kunt verwachten aan gemiddeld rendement? We bespreken het in dit artikel.

Verschillende soorten rendementen

Er zijn verschillende soorten rendementen. Zo verschilt het rendement van een spaarrekening van een investering in aandelen of een obligatiebelegging. Daarnaast variëren de rendementen ook per sector.  

Wat is een goed rendement?

Een goed rendement voor een actieve belegger is per jaar 15%. Dit is misschien (extreem) hoog, maar haalbaar als iemand er echt verstand van heeft of als u samenwerkt met een goede broker. Stel dat u (na belasting en inflatie) elk jaar 12% rendement behaalt, dan kunt u elke zes jaar uw koopkracht verdubbelen.

DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Wat is een realistisch rendement?

Als we naar de afgelopen eeuw kijken (1900-2015), dan was het gemiddeld rendement (na inflatie) in Nederland voor aandelen 7,09% per jaar. Dat ligt dus wel iets lager dan 15% of 12%. Het rendement op huizen was overigens iets hoger: 7,28%. In België werd daarentegen tussen 1980 en 2001 een gemiddeld jaarrendement behaald van 10,5% voor aandelen. Maar tussen 1900 en 1949 was er een jaarlijks verlies van 1,7% na inflatie.

Het is overigens niet vreemd als de beurs gedurende twee of zelfs drie opeenvolgende jaren daalt. Dit komt niet heel vaak voor, maar het is niet uitzonderlijk. Dit was het geval voor de Belgische beurs tussen 1999 en 2001.

Wanneer wordt een herstel van de beurs verwacht?

Volgens econoom Tom Simonts van KBC Private Banking staan de groeiverwachtingen voor Europese en Amerikaanse bedrijven op nul. In China is er nu een negatieve groei voorspeld. Daarnaast komt er een recessie aan voor de Europese economie. Dit wordt overigens door andere experts beaamd. Ook Robeco voorspelt een onvermijdelijke recessie:

“A notable shift in this year’s report is our downward revision of expected returns, owing to our view that a recession is inevitable between now and 2024.” – Bart Oldenkamp, Head of Robeco Investment Solutions

Daarnaast is er een kans dat de bubbels van de aandelenmarkt en de obligatiemarkt barsten door stijgende inflatie en de stijgende rentevoet.

Ook volgens consultancybureau McKinsey zal het gemiddeld rendement voor de komende 20 jaar lager uitvallen dan in de afgelopen 30 jaar. McKinsey keek naar de beleggingsopbrengsten in het geval de huidige langzame groei aanhoudt, én naar de beleggingsopbrengsten in het geval er snellere economische groei zou zijn. Voor beide scenario’s geldt dat het gemiddeld rendement lager uitvalt dan voor de afgelopen 30 jaar.

Gemiddeld rendement wat je kunt verwachten

Hoe zal het rendement in 2020 en daarna verlopen?

Wilt u weten wat een realistisch rendement voor 2020 en daarna is? Dan moeten we niet alleen kijken naar behaalde resultaten in het verleden (want die bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst), maar ook naar huidige en verwachte economische ontwikkelingen.

Crash olieprijs en coronavirus doen cijfers op beurs kelderen

Hoewel 2019 een succesvol jaar was, valt niet hetzelfde te verwachten voor 2020. De crash van de olieprijs in het weekend van 8 maart en de angst voor negatieve economische gevolgen door het coronavirus leiden ertoe dat de cijfers op de beurs momenteel in het dieprood staan. 

Alleen al in België ging er in 10 dagen 52 miljard euro aan beurswaarde verloren. Het diepst getroffen zijn de luchtvaartsector, de toeristische sector, transport en de horeca. Er worden zelfs vergelijkingen gemaakt met de financiële crisis van 2008. 

DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven
DEGIRO: gebruiksvriendelijk beleggen tegen lage tarieven

Het gebruiksvriendelijke platform en de lage kosten van DEGIRO bieden een geschikte instapmogelijkheid voor beginnende of basic beleggers. Open een account en start nu bij DEGIRO!

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Maar, en dit is een grote maar, de financiële crisis van 2008 was een probleem van het systeem. Nu hebben we te maken met een probleem in consumptie, wat volgens velen slechts een tijdelijk probleem is.

Uiteindelijk zal de beurs zich wel weer herpakken, zoals dat altijd gaat. Maar het is sowieso verstandig om, wanneer u wilt gaan beleggen of vragen heeft over uw rendement, de hulp in te schakelen van een goede broker.

Volgens Simonts kunnen we beter accepteren dat er een periode geen groei zal zijn. Totdat het coronavirus wordt ingedamd, en dan zal de beurs wel weer opleven. Bovendien verwacht de markt stevige maatregelen van de Fed en de Europese Centrale Bank om te voorkomen dat door angst in het financiële systeem, bedrijven geen kredieten meer krijgen.

Bovendien zijn er altijd bedrijven die er niet onder zullen lijden of er zelfs door groeien. Denk aan de zorgsector of de chemische industrie. Daarnaast laat de ‘wereldindex’ over verschillende periodes van 20 jaar een positieve premie zien. Dit betekent dat het slim is om uw portefeuille internationaal te diversifiëren en te verspreiden over verschillende sectoren.

Beleggen blijft een risico en geduld is een schone zaak

Niemand kan de richting van de financiële markt precies voorspellen, dus beleggen blijft een risico. Het is daarom essentieel om een goede broker in te schakelen, op lange termijn een consistente koers te volgen en voorzichtig te blijven.

Deel deze blog via:

Andere tips voor u als belegger:

Ben jij klaar om de beleggingswereld in te stappen of
op zoek naar een additionele of vervangende broker